2007 – Capeli: Capel Crannog

ACWSonic arts collective GWRANDO’s debut presentation

Capeli: Capel Crannog

The evening of 01/07/07 was the culmination of GWRANDO’s two-week residency at Capel Crannog, a site-specific investigation into the changing role of the chapel in the culture, community, and landscape of Wales. A group of five artists have created work in response to the site, and have also created ways for the community and general public to participate in the project, including a temporary choir, musical compositions and improvisations, interactive games, and opportunities to help document the project. In all, over a hundred people have been actively involved with the project making sounds, music, films, taking photographs, giving us words, drawings and paintings. This unique archive will form part of an online/touring exhibition, which will also present film, music, and artworks additional to those presented on the night.

Roedd noson 01/07/07 yn ffrwyth prosiect pythefnos GWRANDO yng Nghapel Crannog, sef ymchwiliad safle-benodol i rôl newidiol y capel yn niwylliant, cymuned a thirwedd Cymru. Mae grwp o bum artist wedi creu gwaith mewn ymateb i’r safle, a hefyd wedi creu ffyrdd i’r gymuned a’r cyhoedd gyfranogi yn y prosiect, gan gynnwys côr dros dro, cyfansoddiadau a darnau byrfyfyr cerddorol, gemau rhyngweithiol, a chyfleoedd i helpu i ddogfennu’r prosiect. Yn gyfan gwbl, bu dros gant o bobl wrthi’n cymryd rhan yn y prosiect yn gwneud seiniau, cerddoriaeth, ffilmiau, tynnu ffotograffau ac yn rhoi geiriau, lluniau a phaentiadau inni. Bydd yr archif unigryw hwn yn rhan o arddangosfa ar-lein/deithiol, a fydd hefyd yn cyflwyno ffilm, cerddoriaeth, a gwaith celf yn ychwanegol at y rheiny a gyflwynwyd ar y nos.

Programme

 Film (Whittaker)
Pererin Digidol

Three works for live voice and records/record players (Laurens/Whittaker)
Mi Glywaf Dyner Lais
Mae D’eisiau Di Bob Awr (abstract)
Pererin Wyf/Amazing Grace

 Three hymns from The Choir
Sanctaidd
Mae D’eisiau Di Bob Awr
Dechrau Canu, Dechrau Canmol

Short films (Whittaker)
Capeli: Capel Crannog (Preliminary investigation) (2:42)
Ar ddraws y cwm (1:00)
Vestry #19 (0:54)
Vestry #21 (3:15)
Capeli: Capel Crannog Documentary film (9:08)

A huge thank-you to everyone involved. Special thanks to Frieda and Canolfan Crannog, the artists: Maura Hazelden, Penny Jones, Sarah Roberts, and Louise Bird, musicians: Frank and Jasmine Janiurek, Ros Hudis, and Harriet Earis, and everyone who sang in the choir!

Diolch o galon i bawb a gymerodd ran. Diolch yn arbennig i Frieda a Chanolfan Crannog, i’r artistiaid: Maura Hazelden, Penny Jones, Sarah Roberts, a Louise Bird, i’r cerddorion: Frank a Jasmine Janiurek, Ros Hudis, a Harriet Earis, ac i bawb a ganodd yn y côr!

GWRANDO Youtube

Capeli Flickr.

Following the residency at Capel Crannog GWRANDO curated an exhibition in Cardigan Heritage Centre and performed at Chapter Arts Centre for the Experimentica festival 2007.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s