2007 – Capeli: Capel Crannog

ACWSonic arts collective GWRANDO’s debut presentation

Capeli: Capel Crannog

The evening of 01/07/07 was the culmination of GWRANDO’s two-week residency at Capel Crannog, a site-specific investigation into the changing role of the chapel in the culture, community, and landscape of Wales. A group of five artists have created work in response to the site, and have also created ways for the community and general public to participate in the project, including a temporary choir, musical compositions and improvisations, interactive games, and opportunities to help document the project. In all, over a hundred people have been actively involved with the project making sounds, music, films, taking photographs, giving us words, drawings and paintings. This unique archive will form part of an online/touring exhibition, which will also present film, music, and artworks additional to those presented on the night.

Roedd noson 01/07/07 yn ffrwyth prosiect pythefnos GWRANDO yng Nghapel Crannog, sef ymchwiliad safle-benodol i rôl newidiol y capel yn niwylliant, cymuned a thirwedd Cymru. Mae grwp o bum artist wedi creu gwaith mewn ymateb i’r safle, a hefyd wedi creu ffyrdd i’r gymuned a’r cyhoedd gyfranogi yn y prosiect, gan gynnwys côr dros dro, cyfansoddiadau a darnau byrfyfyr cerddorol, gemau rhyngweithiol, a chyfleoedd i helpu i ddogfennu’r prosiect. Yn gyfan gwbl, bu dros gant o bobl wrthi’n cymryd rhan yn y prosiect yn gwneud seiniau, cerddoriaeth, ffilmiau, tynnu ffotograffau ac yn rhoi geiriau, lluniau a phaentiadau inni. Bydd yr archif unigryw hwn yn rhan o arddangosfa ar-lein/deithiol, a fydd hefyd yn cyflwyno ffilm, cerddoriaeth, a gwaith celf yn ychwanegol at y rheiny a gyflwynwyd ar y nos.

Programme

 Film (Whittaker)
Pererin Digidol

Three works for live voice and records/record players (Laurens/Whittaker)
Mi Glywaf Dyner Lais
Mae D’eisiau Di Bob Awr (abstract)
Pererin Wyf/Amazing Grace

 Three hymns from The Choir
Sanctaidd
Mae D’eisiau Di Bob Awr
Dechrau Canu, Dechrau Canmol

Short films (Whittaker)
Capeli: Capel Crannog (Preliminary investigation) (2:42)
Ar ddraws y cwm (1:00)
Vestry #19 (0:54)
Vestry #21 (3:15)
Capeli: Capel Crannog Documentary film (9:08)

A huge thank-you to everyone involved. Special thanks to Frieda and Canolfan Crannog, the artists: Maura Hazelden, Penny Jones, Sarah Roberts, and Louise Bird, musicians: Frank and Jasmine Janiurek, Ros Hudis, and Harriet Earis, and everyone who sang in the choir!

Diolch o galon i bawb a gymerodd ran. Diolch yn arbennig i Frieda a Chanolfan Crannog, i’r artistiaid: Maura Hazelden, Penny Jones, Sarah Roberts, a Louise Bird, i’r cerddorion: Frank a Jasmine Janiurek, Ros Hudis, a Harriet Earis, ac i bawb a ganodd yn y côr!

GWRANDO Youtube

Capeli Flickr.

Following the residency at Capel Crannog GWRANDO curated an exhibition in Cardigan Heritage Centre and performed at Chapter Arts Centre for the Experimentica festival 2007.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s